Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

H.C.L. nr. 1/29.01.2021 privind aprobarea angajării unui asistent personal pentru persoană cu handicap grav

H.C.L. nr. 2/29.01.2021 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani

H.C.L. nr. 3/26.02.2021 privind desemnarea a doi consilieri locali în Comisia de evaluare a performanţelor individuale ale Secretarului General al Comunei Lozna, judeţul Botoşani

H.C.L.nr. 4/26.02.2021 privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pe teritoriul administrativ al Comunei Lozna, judeţul Botoşani pentru anul 2021

H.C.L. nr. 5/26.03.2021 privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor de merit ce vor fi acordate elevilor din Şcoala gimnazială „Gheorghe Popovici” Lozna pentru Semestrul II a anului şcolar 2020 – 2021

H.C.L. nr. 6/26.03.2021 privind aprobarea Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă al Comunei Lozna, judeţul Botoşani pentru perioada 2021 – 2030

H.C.L. nr. 7/26.03.2021 privind aderarea Comunei Lozna, judeţul Botoşani, prin Consiliul Local al Comunei Lozna, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară – Dezvoltarea Sustenabilă şi Integrată în Ţara de Sus

H.C.L. nr. 8/22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli cât şi a listei cu obiectivele de investiţii ale Comunei Lozna, judeţul Botoşani pentru anul 2021

H.C.L. nr. 9/22.04.2021 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământ, la nivelul Şcolii gimnaziale “Gheorghe Popovici” Lozna pentru anul şcolar 2020 – 2021

H.C.L. nr. 10/22.04.2021 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar  pentru anul 2020

H.C.L. nr. 11/22.04.2021 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar  pentru trimestrul I, anul 2021

H.C.L. nr. 12/22.04.2021 privind aprobarea angajării unui asistent personal pentru persoană cu handicap grav

H.C.L. nr. 13/22.04.2021 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani

H.C.L. nr. 14/22.04.2021 privind aprobarea angajării unui asistent personal pentru persoană cu handicap grav

H.C.L. nr. 15/22.04.2021 privind aprobarea angajării unui asistent personal pentru persoană cu handicap grav

H.C.L. nr. 16/28.05.2021 privind aprobarea Structurii organizatorice și al Statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului și al Serviciilor publice de interes local pentru anul 2021

H.C.L. nr. 17/30.06.2021 privind aprobarea achiziţionării serviciului de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Comunei Lozna, Consiliului Local al Comunei Lozna, Primarului Comunei Lozna, precum şi ale Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Lozna, în faţa instanţelor de judecată

H.C.L. nr. 18/30.06.2021 privind aprobarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii: „Modernizare şi extindere Cămin Cultural Lozna, comuna Lozna, judeţul Botoşani

H.C.L. nr. 19/30.06.2021 privind aprobarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii: „Construire clădire “Muzeul Satului”, sat Lozna, comuna Lozna, judeţul Botoşani

Skip to content