Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

H.C.L. nr. 1/29.01.2021 privind aprobarea angajării unui asistent personal pentru persoană cu handicap grav

H.C.L. nr. 2/29.01.2021 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani

H.C.L. nr. 3/26.02.2021 privind desemnarea a doi consilieri locali în Comisia de evaluare a performanţelor individuale ale Secretarului General al Comunei Lozna, judeţul Botoşani

H.C.L.nr. 4/26.02.2021 privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pe teritoriul administrativ al Comunei Lozna, judeţul Botoşani pentru anul 2021

H.C.L. nr. 5/26.03.2021 privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor de merit ce vor fi acordate elevilor din Şcoala gimnazială „Gheorghe Popovici” Lozna pentru Semestrul II a anului şcolar 2020 – 2021

H.C.L. nr. 6/26.03.2021 privind aprobarea Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă al Comunei Lozna, judeţul Botoşani pentru perioada 2021 – 2030

H.C.L. nr. 7/26.03.2021 privind aderarea Comunei Lozna, judeţul Botoşani, prin Consiliul Local al Comunei Lozna, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară – Dezvoltarea Sustenabilă şi Integrată în Ţara de Sus

H.C.L. nr. 8/22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli cât şi a listei cu obiectivele de investiţii ale Comunei Lozna, judeţul Botoşani pentru anul 2021

H.C.L. nr. 9/22.04.2021 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământ, la nivelul Şcolii gimnaziale “Gheorghe Popovici” Lozna pentru anul şcolar 2020 – 2021

H.C.L. nr. 10/22.04.2021 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar  pentru anul 2020

H.C.L. nr. 11/22.04.2021 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar  pentru trimestrul I, anul 2021

H.C.L. nr. 12/22.04.2021 privind aprobarea angajării unui asistent personal pentru persoană cu handicap grav

H.C.L. nr. 13/22.04.2021 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani

H.C.L. nr. 14/22.04.2021 privind aprobarea angajării unui asistent personal pentru persoană cu handicap grav

H.C.L. nr. 15/22.04.2021 privind aprobarea angajării unui asistent personal pentru persoană cu handicap grav

H.C.L. nr. 16/28.05.2021 privind aprobarea Structurii organizatorice și al Statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului și al Serviciilor publice de interes local pentru anul 2021

Skip to content