Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Servicii publice

La nivelul comunei Lozna se urmăreşte ca prin toate serviciile publice să crească nivelul de trai a cetăţenilor; transformării mentalităţii acestora şi ridicarea nivelului cultural al acestora.

Toate acţiunile care se vor întreprinde, va urmări o mai bună deservire a populaţiei şi realizarea de acţiuni în scopul creşterii calităţii vieţii tuturor cetăţenilor comunei.

La nivelul Consiliului Local se va urmări ca personalul din aparatul propriu şi personalul de conducere să dea o mai mare atenţie rezolvării problemelor cetăţenilor în mod operativ şi realizarea de noi servicii care să ducă la creşterea nivelului de trai, a cetăţenilor.

În comuna Lozna se urmareste continuu dotarea cu aparatură corespunzătoare în vederea desfăşurării unei activităţi culturale la nivel superior prin procurarea de aparatură electrică şi electronică, cumpărarea de materiale necesare pentru procurarea de instrumente muzicale şi materiale sportive, avându-se în vedere că există spaţiul necesar pentru desfăşurarea de activităţi culturale şi sportive.

Comuna dispune de formaţii folclorice pentru mai buna petrecere a timpului liber şi atragerea tineretului în activităţi culturale si în cadrul bibliotecii comunale se organizeaza expoziţii cu reprezentarea unor colecţii de carte tehnică în sprijinul agricultorilor.

În domeniul învăţământului şi unităţilor şcolare din comuna Lozna se va avea în vedere realizarea reformei în conţinutul său, aşezarea pe noi principii, conform Legii învăţământului a întregii munci de instruire.

În domeniul sanitar s-au efectuat următoarele :

– Reparaţie capitală la dispensarul uman din comună,

– Apă curentă,

– Magazie de lemne.

– Asigurarea la nivel local a unei protecţii sporite pentru tineretul existent în comună a familiilor înfiinţate cât şi a familiilor revenite în comună.

Skip to content