Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Legislatie

Model solicitare legea 544/2001

Raport de evaluare a implementarii legii nr. 52 din 2003 in anul 2018

Raport de evaluare a implementarii legii nr. 544 din 2001 in anul 2018

I.S.U – Numar de urgenta

Lege nr. 188 (r2)din 8 decembrie 1999 privind Statutul functionarilor publici.

LEGE Nr. 213/1998 din 17 noiembrie 1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

LEGE nr. 215 (r1) administratiei publice locale nr. 215 2001.

Lege nr. 7 din 18 februarie 2004 privind codul de conduita a functionarilor publici.

Lege nr. 350 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu completarile ulterioare.

LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea in constructii.

Lege nr. 114/1996 completata Legea locuintei.

Ordonanta nr. 19/1997 completata. Ordonanta privind transporturile.

Legea nr. 326/2001 cu completarile ulterioare. Legea serviciilor publice de gospodarie comunala.

Skip to content